Her er skjemaene for å søke

WORKSHOPS

  • Level 1 Norsk (Tirsdager 19-21): åpent, ingen registrering trengs.

  • Level 1 English (Wednesdays (18-20): open, no registration required

  • Level 2 Norsk (Tirsdager 19-21): OPPTAK NIVÅ 2

  • Level 2 English (Mondays 18-20): APPLY FOR LEVEL 2

  • Level 3 English/Norwegian (Mondays 18-20): APPLY FOR LEVEL 3

SHOWS